Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper : forslag til endringer i modellene for fastsetting av selskapenes kostnadsnormer
Ansvar:redaktør: Tore Langset ; forfattere: Roar Amundsveen ... [et al.]
Forfatter:Amundsveen, Roar / red.: Langset, Tore
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:39 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2015:8
Emneord:Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Roar Amundsveen, Ole-Petter Kordahl, Hilde Marit Kvile og Silje C. Syvertsen
Innhold:Sammendrag: NVE foreslår med dette dokumentet endringer i modellene for
fastsetting av kostnadsnormer. I regionalnett foreslås det å implementere et nytt vektsystem. Videre foreslår vi en ny regulering av sentralenttsanlegg. I distribusjonsnett foreslår vi endringer i rammevilkårskorrigeringen samt hvilke anlegg som kan inngå i grensesnittsnormen. De oppdaterte modellene skal bidra til at
inntektsrammene i større grad reflekterer oppgavene nettselskapene faktisk utfører
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2015/hoeringsdokument2015_08.pdf