Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. : høring om utsettelse av fristen for å splitte felles kunde- eller måleverdidatabaser
Ansvar:forfattere: Uy Tran og Lars Varden
Forfatter:Tran, Uy / Varden, Lars
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:7 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1664-6 / 1501-2840
Klassenummer:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2018:2
Emneord:Avregninger / Faktureringer / Kraftforbruk / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norden
Note:Redaktør: Guro Grøtterud
Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: I forbindelse med innføringen av elhub, vedtok NVE en forskriftsbestemmelse som forbyr et nettselskap å ha felles kunde- eller målerverdidatabaser med kraftleverandør. Dette kravet skal etter foreliggende frist tre i kraft 1. januar 2019. NVE foreslår å utsette denne fristen til 1. juli 2020, alternativt 1. januar 2021. NVE ber om innspill til begge fristene.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2018/hoeringsdokument2018_02.pdf