Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen : tilleggshøring av krav til måling og avregning av plusskunder
Ansvar:redaktør: Torfinn Jonassen ; forfattere: Bjørnar Araberg Fladen, Erlend Sandnes
Forfatter:Fladen, Bjørnar Araberg / Sandnes, Erlend / red.: Jonassen, Torfinn
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:8 s.
ISBN/ISSN:1501-2840
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Høringsdokument ; 2015:10
Emneord:Kraftomsetning / Nettvirksomhet / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: NVE ber om innspill til nytt tredje ledd i kontrollforskriften § 162
om plusskunders frittak fra å bli tariffert andre tariffledd for innmationg fra
produksjon. Det bes også om innspill på avregningsforskriften § 34 anående måling og avregning av plusskunder
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2015/hoeringsdokument2015_10.pdf