Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Batnfjord : flomsonekart
Ansvar:forfattere: Ingebrigt Bævre, Eli K. Øydvin
Forfatter:Bævre, Ingebrigt / Øydvin, Eli Katrina
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:25 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(483.6)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2004:4
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Batnfjordelva / Gjemnes kommune
Note:Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for 10-, 100-, 200- og 500-årsflom for de 2 nederste km i Batnfjordselva. Området ligger i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal. Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger, vannlinjeberegninger og beregning av stormflo. Det er beregnet maksimale flomvannføringer og vannstander for 10-, 20-, 50-, 100-, 200- og 500-årsflom. Det foreligger ingen vannføringsdata for vassdraget.Flomberegningen er derfor i hovedsak basert på regionale flomformler og frekvensanalyser av observerte flommer ved målestasjoner i nærliggende vassdrag. Oversvømt areal som beregnes er knyttet til flom i Batnfjordselva. Vannstander i sidebekker/-elver og oversvømmelse som følge av flom i disse beregnes ikke
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2004/flomsonekart2004_04.pdf