Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Gaupne : flomsonekart
Ansvar:forfattarar: Anders J. Muldsvor, Øyvind Armand Høydal, Eli K. Øydvin
Forfatter:Muldsvor, Anders Jarle / Høydal, Øyvind Armand / Øydvin, Eli Katrina
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2001
Omfang:35 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(483.3)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2001:2
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Jostedøla / Luster kommune
Note:Serietittel på omslag: Flaumsonekart
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidd flaumsonekart for Jostedøla ved Gaupne, for 10, 20, 50, 100, 200 og 500årsflaum. Området strekkjer seg frå utløpet av Jostedøla og oppover forbi Gaupne tettstad, ei strekning på om lag 2 km. Grunnlaget for flaumsonekarta er i hovudsak flaumutrekning og vasslinjeutrekning
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2001/flomsonekart2001_02.pdf