Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Sørkedalen : flomsonekart
Ansvar:forfattere: Ahmed Reza Naserzadeh, Julio Pereira
Forfatter:Naserzadeh, Ahmed Reza / Pereira, Julio H. Sepulveda
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:41 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(482.1)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2010:6
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Oslo kommune / Sørkedalselva
Note:Publisert i 2011
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten inneholder detaljer rundt flomsonekartlegging for Sørkedalselva, fra Bogstadvannet til Sørkedalen kirke i Oslo kommune. Den kartlagte strekningen er på ca. 6 km. Det er utarbeidet flomsonekart og i tillegg vanndybder for 20-, og 200-årsflom. I tillegg er det gitt vannstander for 10-, 50-, 100- og 500-årsflom. 200-årsflom er retningsgivende for arealbruk og sikringstiltak
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEBiblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVEBiblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2010/flomsonekart2010_06.pdf