Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Grong : flomsonekart
Ansvar:forfattere: Beate Sæther, Julio Pereira
Forfatter:Sæther, Beate / Pereira, Julio
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:33 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(484.2)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2007:17
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Grong kommune / Namsen / Overhalla kommune / Sanddøla
Note:Publisert i 2008
Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for 10, 50 og 200-årsflom langs ca 23 km av Namsen fra Øysletta til tettstedet Grong, samt ca 2.5 km i Sanddøla ved Grong. Kartlagt område ligger i Overhalla og Grong kommuner i Nord-Trøndelag. 200-årskartet er vedlagt rapporten. Grunnlaget for flomsonekartene er tverrprofiler, flomberegninger og vannlinjeberegninger
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2007/flomsonekart2007_17.pdf