Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Hauge : flomsonekart
Ansvar:Siri Stokseth, Astrid Voksø
Forfatter:Stokseth, Siri / Voksø, Astrid
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) CD-ROM
Utgitt:Oslo : NVE, 2001
Omfang:CD-ROM - ill.
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(482.2)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2001:11
Emneord:Flom / Flomanalyse / Flomareal / Flomsone / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Hauge i Dalane / Rogaland / Sokna / Sokndal
Note:Det er utarbeidet flomsonekart for elva Sokna ved Hauge i Dalane, Rogaland.
Området som er kartlagt strekker seg fra Åmot til nedstrøms Hauge sentrum.
Innhold:Det er utarbeidet flomsonekart for Hauge sentrum. Den kartlagte strekningen går
fra Åmot og omtrent til Kjelland. Beregningene viser store oversvømmelser rundt
Hauge sentrum allerede ved 10-20 års flommen. Ved nybygging i disse områdene
må kommunen være særlig oppmerksom på flomfaren. I beredskapssammenheng
er det verd å merke seg at flere sentrale veier også oversvømmes ved en 10-20
års flom.
Sokndal kommune har markert og målt inn høyder på vannstanden langs elva for
flere flomepisoder. NVE har også fått vannstander fra Dalane Energi for stor-
flommen i 1992. Disse dataene er brukt til å kalibrere en hydraulisk modell som
beregner sammenhengen mellom vannføring og vannstand for elva.
NVE har gjort en flomfrekvensanalyse for å finne ut hvor ofte de store flommene
opptrer. Disse flommene er så matet inn i den hydrauliske modellen. Vannstandene
denne modellen gir, er vist på kart som viser flomutbredelse ved en gitt flom-
størrelse og gjentaksintervall. Flomutbredelsen for 100års-flommen viser derfor
de områdene som blir oversvømmet av den største flommen som opptrer i gjennom-
snitt en gang per hundre år.
Eier:NVE
Eksemplar:5. (5 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERS556(05) CD-ROM
2.exTilgjengeligNVERS556(05) CD-ROM
3.exTilgjengeligNVERS556(05) CD-ROM
4.exTilgjengeligNVERS556(05) CD-ROM
5.exTilgjengeligNVERS556(05) CD-ROM
Vurdering:
URL:http://webb.nve.no/FileArchive/162/Hauge%2011-2001.pdf