Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Årdal : flomsonekart
Ansvar:forfattere: Siri Stokseth, Ivar Olaf Peereboom
Forfatter:Stokseth, Siri / Peereboom, Ivar Olaf
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:20 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(482.2)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2007:7
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Hjelmeland kommune / Storåna
Note:Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart som viser oversvømmelse for 10-, 50- og 200årsflom langs ca 3 km av Storåna/Årdalselva i Rogaland, samt flomsoner for høye sjøvannstander langs ca 1 km av Årdalsfjorden. Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger, vannlinjeberegninger og beregninger av stormflo. Oversvømt areal som beregnes i flomsonekartet, er bare knyttet til flom i Storåna
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2007/flomsonekart2007_07.pdf