Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Skarnes : flomsonekart
Ansvar:forfattere: Ahmed R. Nazerzadeh, Ivar Olaf Peereboom
Forfatter:Naserzadeh, Ahmed Reza / Peereboom, Ivar Olaf
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:37 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:566.166.06(483.5)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2008:1
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Glomma / Nes kommune / Sør-Odal kommune
Note:Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten inneholder detaljer rundt flomsonekartlegging av Glomma fra Funnefoss til Svartfossen og Oppstadåa fra samløpet med Glomma til Storsjøen, i Nes og Sør-Odal kommune. I tillegg dekkes deler av sideelver til Glomma, med vannstandsverdier tatt fra samløp med Glomma. Totalt kartlegges ca 75 km, derav 50 km av Glomma. Grunnlaget for flomsonekartene er flomfrekvensanalyse og vannlinjeberegninger. Digitale flomsoner for 20- og 200-årsflom dekker hele den kartlagte strekningen. I tillegg er det gitt vannstander for 10-, 50-, 100- og 500-årsflom. Flomsonekart for 200-årsflommen samt flomdybdekart for 200-årsflommen for Ulleren, Oppstadåa og Skarnes er vedlagt rapporten. Ved 20-årsflom er det pri-
mært lavereliggende områder, delvis med og uten bebyggelse som blir oversvømt.
Ved 200-årsflom vil store områder langs Glomma, Dyståa, Sæteråa og Oppstadåa
stå under vann. Langs Glomma er områder ved Mårud, Dysterud, Gjersøyen,
Ulleren, Brutengen, Holen, Korsmoenga, Østre Os og Sander flomutsatt, samt
noen områder i Sæteråa ved Bjørnstad. I tillegg oversvømmes boligområder
langs Oppstadåa. Deler av riksvei- og fylkesveiene i analyseområdet vil bli over-
svømt ved 200-årsflom. Alle bruene har god sikkerhet for samtlige flommer
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2008/flomsonekart2008_01.pdf