Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Skoltefossen : flomsonekart
Ansvar:forfatter: Øyvind Espeseth Lier
Forfatter:Lier, Øyvind Espeseth
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2002
Omfang:31 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:566.166.06(484.5)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2002:8
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjberegning
Geografiske emneord:Neidenelva / Sør-Varanger kommune
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsoner for Skoltefossen i Neiden-vassdraget i Sør-Varanger kommune. Totalt er 4 km elvestrekning vurdert. Grunnlaget for analysen er flomberegninger gjort av NVE samt kalibreringsdata innhentet av Sør-Varanger kommune og NVE. Vannlinjeberegninger for flommer med teoretiske gjentaksintervall på 10, 20, 50, 100, 200 og 500 år er utført, basert på den kalibrerte grunnlagsmodellen. Resultatet viser at flom vil gi oversvømmelse av sletta nedenfor fossen. Her ligger kulturminner og turistnæring utsatt til for flom av større gjentaksintervall. Bortsett fra dette er området i dag fornuftig disponert og man bør fortsette å ta hensyn til flom i plassering av nybygg. Lavereliggende områder (lavpunkter) som ikke har direkte forbindelse med vannet i elva har egen skravur på kartene. Noen av disse vil fylles med vann under flom på grunn av høy grunnvannstand. Den høye grunnvannstanden gjør at det frarådes å bygge kjellere på slettene ved elva, dette er angitt som en egen sone, ’kjellerfri’ sone
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2002/flomsonekart2002_08.pdf