Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Sylte : flaumsonekart
Ansvar:forfattarar: Siss-May Edvardsen, Jostein Svegården
Forfatter:Edvardsen, Siss-May / Svegården, Jostein
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:17 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(483.6)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2006:3
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Norddal kommune / Valldøla
Note:Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten inneheld detaljar kring flaumsonekartlegging for Valldøla på strekninga Muri bru – utløp i sjø. Det er laga flaumsoner for 10- og 100-årsflaumen. I tillegg er det gjeve vasshøgder ved 20- 50-, 200- og 500-årsflaumane. Ved ein 10-årsflaum er mindre område langs Valldøla overfløymt. Langs strandlina er større område utsett, noko som skuldast stormflo ved ei 10-årshending. Det er særleg områda mellom profil 5 og nedover til riksvegbrua på vestsida av elva som vert overfløymt ved ein 100-årsflaum. Vidare oppover mot Muribøbrua er mindre område flaumutsett, mellom anna Elvebakken camping. Nede ved fjorden vil Murigrandane med mellom anna Muritunet vere utsett for overfløyming – dette skuldast stormflo i sjø ved ei 100-årshending. Det same gjeld området ved småbåthamna. Generelt sett gjeld det at stormflo er årsak til overfløyming frå sjøen og opp til mellom profil 3 og 4 ved dei ulike flaumhendingane. Om ein ikkje har samtidig hending i sjø som i elv (Valldøla), vil område framleis verte overfløymt, men i noko mindre utstrekning
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2006/flomsonekart2006_03.pdf