Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Kirkenær : flomsonekart
Ansvar:forfatter: Ingjerd Haddeland, Søren E. Kristensen, Lars-Evan Pettersson
Forfatter:Haddeland, Ingjerd / Kristensen, Søren Elkjær / Pettersson, Lars-Evan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2001
Omfang:36 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(483.5)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2001:10
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Glomma / Grue kommune
Note:Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for Glomma for Grue kommune. Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger og vannlinjeberegninger. Det er beregnet kulminasjonsvannføringer for gjentaksintervall mellom 10 og 500 år. På grunnlag av disse flomverdiene er det utført vannlinjeberegninger for å finne vannstandene ved 10-, 20-, 50-, 100-, 200- og 500-års flommen. For å finne arealene som kan bli oversvømt ved disse vannstandene, er det utført en flomsoneanalyse ved hjelp av et geografisk informasjonssystem. I tillegg til direkte oversvømte områder, er også lavpunkter (områder bak flomverk, kulverter m.v) identifisert på kartet
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2001/flomsonekart2001_10.pdf