Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Koppang : flomsonekart
Ansvar:forfattere: Ahmed Reza Naserzadeh, Søren Elkjær Kristensen
Forfatter:Naserzadeh, Ahmen Reza / Kristensen, Søren Elkjær
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2002
Omfang:31 s. - ill.
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(483.5)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2002:9
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjberegning
Geografiske emneord:Glomma / Stor-Elvdal kommune
Note:Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for strekningen fra Spong til Halvorstua i Glomma (29 km). Området ligger i Stor-Elvdal kommune. Flomsonekartene viser flommens utbredelse for et gitt gjentaksintervall. Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger og vannlinjeberegninger. Det er beregnet kulminasjonsvannføringer for gjentaksintervall mellom 10 og 500 år. På grunnlag av disse flomverdiene er det utført vannlinjeberegninger for å finne vannstandene ved 10-, 20-, 50-, 100-, 200-, og 500-års flommen. For å finne arealene som kan bli oversvømt ved disse vannstandene, er det utført en flomsoneanalyse ved hjelp av et geografisk informasjonssytem. I tillegg til direkte flomutsatte områder, er også lavpunkter (områder bak flomverk, kulverter m.v.) identifisert på kartet. Disse områdene er vist med egen skravur
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2002/flomsonekart2002_09.pdf