Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Eidsvoll : flomsonekart
Ansvar:Ahmed R. Naserzadeh ; Julio Pereira
Forfatter:Naserzadeh, Ahmed Reza / Pereira, Julio H. Sepulveda
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:25 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(482.8)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2007:2
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegninger
Geografiske emneord:Eidsvoll kommune / Vorma
Note:Har bibliografi
Kart i lomme
Innhold:Rapporten inneholder detaljer rundt flomsonekartlegging av Vorma, fra Steinerud
til Minnesund, en strekning på totalt ca 11 km. Området ligger i Eidsvoll kommune i
Akershus. Grunnlaget for flomsonekartene er flomfrekvensanalyse og vannlinje-
beregninger. Digitale flomsoner for 10-, 100-, 200-, og 500-årsflom dekker hele
den kartlagte strekningen. I tillegg er det gitt vannstander for 20-, og 50-årsflom.
Det er produsert flomsonekart for et område ved Minnesund og ved Sundet. Flom-
sonekart for 200-årsflommen samt flomdybdekart for 200-årsflommen ved Sundet
er vedlagt rapporten.For at de beregnede flommene skal være mest mulig representative for fremtiden, er det valgt å betrakte perioden etter 1961, dvs. perioden etter de viktigste reguleringene fant sted. Det er derfor ikke tatt hensyn til flommer før 1961.Det er vårflommene som er de største både i Mjøsa og i Vorma. De fleste opptrer fra slutten av mai til midten av juli. Flom i Vorma innebærer en langsom vannstandsstigning på grunn av Mjøsa. Dette medfører at det som regel er god tid til å iverksette skadereduserende tiltak ved en flom. Flommen i 1995 (Vesleofsen) var nær en 100-årsflom i analyseområdet
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2007/flomsonekart2007_02.pdf