Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Hemsedal : flomsonekart
Ansvar:Siri Stokseth; Christine K. Larsen
Forfatter:Stokseth, Siri
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:25 s.+ kart - ill.
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(482.9)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2006:13
Emneord:Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjberegning
Geografiske emneord:Hemsedal / Hemsil
Note:Inneholder 2 kart i lomme.
Innhold:Det er utarbeidet flomsonekart for 10-, 100-, 200- og 500-årsflom langs Hemsil
gjennom Hemsedal fra Skogstad til nedenfor Ulsåk. Strekningen det er laget flom-
sonekart for er ca 5 km. Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger og
vannlinjeberegninger. Det er beregnet maksimale flomvannføringer og vannstander
for 10-, 20-, 50-, 100-, 200- og 500-årsflom. Det foreligger vannføringsdata for
vassdraget, men vassdraget er regulert og dette kompliserer beregningene. De
største flommene i området opptrer om våren, men sommer- og høstflommer fore-
kommer også. Oversvømt areal som beregnes er knyttet til flom i Hemsil. Vann-
stander i sidevassdrag og bekker er ikke beregnet.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2006/flomsonekart2006_13.pdf