Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Tuven : flomsonekart
Ansvar:Siri Stokseth, Eli Katarina Øydvin
Forfatter:Stokseth, Siri
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2002
Omfang:23 s. - ill.
ISBN/ISSN:1504-5161
Serie:NVE Flomsonekart ; 2002:2
Emneord:Flom / Flomanalyse / Flomareal / Flomsone / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Note:*505
Det er utarbeidet flomsonekart for Heddøla rundt Tuven-området. Det kartlagte området strekker seg fra Melås bru til til Heddalsvatn.
Innhold:Det er utarbeidet flomsonekart for Heddøla fra Melås bru til utløpet i Heddalsvatn.
På den kartlagte strekningen inngår blant annet industri og næringsområdet på
Tuven som har vært utsatt for flere oversvømmelser de senere år. I tillegg er det
utarbeidet digitale flomsoner for Heddalsvatn ned til kommunegrensa mot Sauherad.
Notodden kommune har markert og målt inn høyder på vannstanden lags elva for
flere flomepisoder. Disse dataene er brukt til å kalibrere en hydraulisk modell som
beregner sammenhengen mellom vannføring og vannstand for elva.
NVE har gjort en flomfrekvensanalyse for å finne ut hvor ofte de store flommene
opptrer. Disse flommene er så matet inn i den hydrauliske modellen. Vannstandene
denne modellen gir, er vist på kart som illustrerer flomutbredelse ved en gitt flom-
størrelse og gjentaksintervall. Flomutbredelsen for 100års-flommen viser derfor
de områdene som blir oversvømmet av den største flommen som opptrer i gjen-
nomsnitt en gang per hundre år.
Eier:NVE
Eksemplar:3. (3 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERS556(05)
2.exTilgjengeligNVERS556(05)
3.exTilgjengeligNVERS556(05)
Vurdering:
URL:http://webb.nve.no/FileArchive/162/tuven.pd