Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Hønefoss : flomsonekart
Ansvar:Siri Stokseth og Jostein Svegården
Forfatter:Stokseth, Siri / Svegården, Jostein
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2003
Omfang:29 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(482.9)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2003:7
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Hole kommune / Hønefoss / Ringerike kommune / Storelva
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er gjort flomhøyde-beregninger for ca 10 km av Storelva fra Hønefoss til Tyrifjorden og for Tyrifjorden. Flomhøydene som er beregnet vil gjelde for alle områder som grenser til Tyrifjorden og områdene langs Storelva opp til Hønefoss.Det er laget flomsonekart bare for den delen av Storelva som går fra Hønefoss sentrum til Busund bru/Sandsætra. For områdene som ligger utenfor vedlagte kart gjelder flomhøyder angitt for tverrprofil i elva. Omtalte tverrprofiler er tegnet inn på oversiktskartet (figur 1.1). Koordinatene til disse tverrprofilene er også gitt på vedlagte CD. Tabell A viser flomhøydene for noen viktige flommer og lokaliteter med tanke på arealplanlegging og beredskap
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2003/flomsonekart2003_07.pdf