Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Seljord : flomsonekart
Ansvar:forfattere: Siri Stokseth, Ivar Olaf Peereboom
Forfatter:Stokseth, Siri / Peereboom, Ivar Olaf
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:22 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(482.5)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2007:13
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Bygdaråi / Seljord kommune
Note:Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart som viser oversvømmelse for 10-, 50- og 200-årsflom langs ca 5 km av Bygdaråi, i Telemark fylke, samt flomsoner for høye vannstander langs ca 1 km av Seljordsvatn. Grunnlaget for flomsonekartene er flom-
beregninger, vannlinjeberegninger og beregninger av vannstand. Oversvømt areal
som beregnes i flomsonekartet, er bare knyttet til flom i Bygdaråi og Seljordsvatn.
Det er beregnet maksimale flomvannføringer og vannstander for middelflom, 5-, 10-,
20-, 50-, 100-, 200- og 500-årsflom
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2007/flomsonekart2007_13.pdf