Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Åkrestrømmen : flomsonekart
Ansvar:forfattere: Ahmed Reza Naserzadeh, Eli Katrina Øydvin
Forfatter:Naserzadeh, Ahmed Reza / Øydvin, Eli Katrina
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2002
Omfang:27 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(483.5)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2002:4
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjberegning
Geografiske emneord:Rena / Rendalen kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for strekningen fra utløpet i Storsjøen til Kvernnesodden bru ved Lomnessjøen (5 km) samt sidevassdraget Mistra fra Mistras utløp til Misterøya (1,3 km). Flomsonekart viser vanndekket areal ved flom ved gitte sannsynligheter. Åkeråa er ikke analysert. Innenfor analyseområdet er det spesielt jordbruksområder langs elva fra Vågenes og opp til Berget og området ved Strømshue bru som er utsatt. Allerede ved en 10 års flom er store områder av dyrka marka oversvømmet. Rv30 og bruene langs Rena blir ikke berørt, selv ved de største flommene. Flomarealene er slik at de ikke øker drastisk ved økende gjentaksintervall. I hovedsak blir ca dobbelt så store arealer flomutsatt ved en 100-års flom i forhold til en 10 års flom. Selv ved ekstrem flom er det få bygninger som ligger flomutsatt til.
Flomberegningene er hovedsakelig basert på måleserier fra vannmerkene i Storsjøen, Mistra og i Lomnessjøen. Det er beregnet kulminasjonsvannføringer og vannlinjer for gjentaksintervall mellom 10 og 500 år
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2002/flomsonekart2002_04.pdf