Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Nesbyen : flomsonekart
Ansvar:forfattere: Christine K. Larsen, Marianne Skulstad, Siri Stokseth
Forfatter:Larsen, Christine Kielland / Skulstad, Marianne / Stokseth, Siri
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2002
Omfang:29 s.+ kart - ill.
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(482.9)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2002:10
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjberegning
Geografiske emneord:Hallingdalselva / Nes kommune
Innhold:Det er utarbeidet flomsonekart for en strekning på ca 18 km i Hallingdalselva fra
Bromma til Sutøya samt for ca 1.5 km i Rukkedøla fra utløpet i Hallingdalselva til
Hallingdal Folkemuseum. Fire kartblad er vedlagt bak i rapporten, disse viser flom-
utbredelse ved en 100års flom. I tillegg finnes flomsonene for flere flomstørrelser
digitalt på CD. De største observerte vannføringer i Hallingdalsvassdraget er fra
tiden før vassdraget ble regulert. Reguleringene ble påbegynt rundt 1950. For
større flommer (fra 100 års flom) vil vassdraget reagere som om det er uregulert.
For mindre flommer vil reguleringen virke dempende på flomtoppene
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2002/flomsonekart2002_10.pdf