Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Gjøvik : flomsonekart
Ansvar:forfatter: Søren Elkjær Kristensen
Forfatter:Kristensen, Søren Elkjær
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2002
Omfang:18 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(483.4)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2002:13
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Gjøvik kommune / Mjøsa
Note:Publisert i 2003
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for en strekning på ca 5 km langs Mjøsa i Gjøvik sentrum. Det er bare høye vannstander i Mjøsa som er vurdert i dette prosjektet. Kombinasjonen av flom i Hunnselva og høy vannstand i Mjøsa er ikke vurdert. Totalt er det utarbeidet flomsonekart for seks flommer(10-,20-,50-,100-,200- og 500-års flom)
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2002/flomsonekart2002_13.pdf