Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Lærdal : flaumsonekart
Ansvar:Siss-May Edvardsen og Jostein Svegården
Forfatter:Edvardsen, Siss-May / Svegården, Jostein
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2002
Omfang:29 s. - ill.
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(483.3)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2002:12
Emneord:Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Lærdal / Sogn og Fjordane
Innhold:Det er utarbeidd flaumsonekart for nedre deler av Lærdalselva ved kommune-
senteret for 10-, 20-, 50-, 100-, 200- og 500-årsflaum. Kartlagt område på om lag
3 km strekk seg frå Haghusane nedover til munningsområdet ved Heller inst i
Lærdalsfjorden. Dei største flaumane som er registrert i Lærdalsvassdraget er frå
tida før reguleringa, i 1920 og 1924. Desse hadde eit gjentaksintervall på 100 –
200 år ut frå analysane i denne rapporten. Den største flaumen i seinare tid var i
1971, med gjentaksintervall på om lag 30 år.
Vasslineutrekningar er utført for å finne vasstanden langsetter elva ved dei ulike
flaumane. Ein hydraulisk modell er nytta med kalibreringsdata og flaumutrekning
utført av NVE si hydrologiske avdeling. Det er rekna ut kulminasjonsvassføringar
og vasslinar for gjentaksintervall 10, 20, 50, 100, 200 og 500 år. Flaumanalysen
er utført med GIS. Områder som er markert som lågpunkt har ikkje direkte sam-
band med vatnet i elva, og er markert med eigen skravur på kartet.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket
Vurdering:
URL:http://webb.nve.no/FileArchive/162/lerdal2.pdf