Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Karasjok : flomsonekart
Ansvar:Øyvind Espeseth Lier
Forfatter:Lier, Øyvind Espeseth
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2002
Omfang:25 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(484.5)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2002:1
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegninger
Geografiske emneord:Karasjok kommune / Tana
Note:Kart i lomme
har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for Karasjok tettsted som ligger ved elven Karasjohka. Totalt er nærmere 8 km elvestrekning kartlagt. Grunnlaget for analysen er flomberegninger gjort av NVE samt kalibreringsdata innhentet av Karasjok kommune og NVE. Vannlinjeberegninger for flommer med teoretiske gjentaksintervall på 10, 20, 50, 100, 200 og 500 år er utført, basert på den kalibrerte grunnlagsmodellen. Resultatet viser at større flommer i Karasjohka vil ha stor innvirkning på infrastruktur og bygninger langs elva. Isgang er et tilbakevendende problem i Karasjohka. Isgangen medfører ofte isdammer og erosjon av elvebredden. En studie gjort på isdammer i Karasjohka (Lier, 2001), viser at isdammer har større skadepotensiale enn ordinære flommer
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556.06
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2002/flomsonekart2002_01.pdf