Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Gol : flomsonekart
Ansvar:forfattere: Siri Stokseth og Christine K. Larsen
Forfatter:Stokseth, Siri / Larsen, Christine Kielland
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:29 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(482.9)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2006:12
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Gol kommune / Hallingdalselve
Note:3 kart i lomme
Innhold:Det er utarbeidet flomsonekart for 10-, 100-, 200- og 500-årsflom langs Halling-
dalselva. Strekningen det er laget flomsonekart for er ca 12 km. Grunnlaget for
flomsonekartene er flomberegninger og vannlinjeberegninger.
Det er beregnet maksimale flomvannføringer og vannstander for 10-, 20-, 50-,
100-, 200- og 500-årsflom. Det foreligger gode vannføringsdata for vassdraget,
men vassdraget er regulert og dette kompliserer beregningene noe. De største
flommene i området opptrer om våren, men sommer- og høstflommer forekommer
også. Oversvømt areal som beregnes er bare knyttet til flom i Hallingdalselva.
Vannstander i sidebekker og -elver og oversvømmelse som følge av flom i disse
beregnes ikke.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2006/flomsonekart2006_12.pdf