Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Spjelkavik : flomsonekart
Ansvar:forfattere: Ingebrigt Bævre, Ivar Olaf Peereboom
Forfatter:Bævre, Ingebrigt / Peereboom, Ivar Olaf
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:26 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:566.166.06(483.6)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2008:2
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Spjelkavikelva / Ålesund kommune
Note:Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for 10- og 200-årsflom langs Spjelka-
vikelva fra utløpet i fjorden til Brusdalsvatnet, en strekning på ca 2,3 km. Området
ligger i Ålesund kommune i Møre og Romsdal. Grunnlaget for flomsonekartene er
flomberegninger, vannlinjeberegninger og beregning av stormflo. Det er beregnet maksimale flomvannføringer og vannstander for 10-, 20-, 50-, 100-, 200- og 500-årsflom. Det foreligger ikke vannføringsdata fra selve vassdraget, men fra et nærliggende vassdrag, som antas å ha lignende flomforhold som Spjelkavikvassdraget. Det er tatt hensyn til den store flomdempingen i Brusdalsvatnet. Avløpsflommenes størrelse er sterkt avhengig av initialvannstanden i vatnet. Det forutsettes at vannstanden ved flommens start er ca. 0,4 m under HRV, samt at damlukene er åpne
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2008/flomsonekart2008_02.pdf