Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Hamar : flomsonekart
Ansvar:forfatter: Ahmed Reza Naserzadeh, Julio Pereira
Forfatter:Naserzadeh, Ahmed Reza / Pereira, Julio
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:27 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(483.5)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2005:3
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Hamar kommune / Mjøsa / Stange kommune
Note:Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for en strekning på ca 38 km langs Mjøsa ved Hamar fra Furubergstranda til Hjellum og ved Ottestad fra Kåterud til Atlungstad. Det er bare høye vannstander i Mjøsa som er vurdert i dette prosjektet. Totalt er det utarbeidet flomsonekart for fire flommer(10-, 100-, 200- og 500-årsflom). To kartblad er vedlagt bak i rapporten. Kartene viser flomutbredelse ved en 200-årsflom. Grunnlaget for flomsonekartet er en flomfrekvensanalyse. Der beregnes størrelsen og hyppigheten på flommene i Mjøsa. Resultatet av flomberegningen brukes deretter i et GIS-system der de beregnede flomhøydene kombineres med en digital terrengmodell. Differansen mellom terrengmodell og flomflate gir den endelige flomutbredelsen som vises på flomsonekartet. Flomutsatte områder markert som lavpunkt på kartet, har ikke direkte forbindelse med Mjøsa. Risikoen for oversvømmelse må vurderes nærmere i disse områdene
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2005/flomsonekart2005_03.pdf