Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Surnadal : flomsonekart
Ansvar:forfattere: ingebrigt Bævre, Eli K. Øydvin
Forfatter:Bævre, Ingebrigt / Øydvin, Eli Katrina
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:34 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(483.6)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2007:10
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Rindal kommune / Surna / Surnadal kommune
Note:Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for 10-, 50- og 200-årsflom langs Surna fra utløpet til Rindal Meieri, ca 37 km. 200-årskartet er lagt ved rapporten. Området ligger i Surnadal og Rindal kommuner i Møre og Romsdal. Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger, vannlinjeberegninger og beregning av stormflo.
Det er beregnet maksimale flomvannføringer og vannstander for 10-, 20-, 50-,
100-, 200- og 500-årsflom. Det foreligger gode vannføringsdata for vassdraget,
men på grunn av blant annet kompliserende forhold med reguleringene, regnes
flomberegningen derfor å være i klasse 2 i en skala fra 1 til 3 hvor 1 tilsvarer beste
klasse. I Surna kan store flommer forekomme til alle årstider, men vår- og høst-
flommer er dominerende. Den største flommen som er registrert etter at vassdraget
ble regulert i 1968 var 27.10.1983. Flommen hadde et gjentaksintervall på ca 100
år. Det finnes ikke observerte vannføringsdata i vassdraget fra før regulering som
kan gi et bilde på uregulert hydrologisk regime
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2007/flomsonekart2007_10.pdf