Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Fredrikstad og Sarpsborg : flomsonekart
Ansvar:forfattere: Ahmed Reza Naserzadeh ; Julio Pereira
Forfatter:Naserzadeh, Ahmed Reza / Pereira, Julio H. Sepulveda
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:31 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(482.7)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2006:7
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Fredrikstad kommune / Glomma / Sarpsborg kommune
Note:Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for Glomma fra Glommas utløp til Domberg/ nedstrøms dam Sarpsfossen (ca 12 km) og fra oppstrøms dam Sarpsfossen til Hasle (ca 5 km), tilsammen totalt ca 17 km. Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger, vannlinjeberegninger og beregninger av ekstremvannstander i sjøen (stormflo). Det er beregnet kulminasjonsvannføringer og vannlinjer for gjentaksintervall 10-, 20-, 50-, 100-, 200-, og 500-årsflom. I tillegg er det utarbeidet
flomsonekart for 10-, 50-, og 200-årsflom samt en sone som viser områder med
fare for flom i kjellere
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2006/flomsonekart2006_07.pdf