Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Kautokeino : flomsonekart
Ansvar:Ingebrigt Bævre ; Anders Bjordal ; Christine K. Larsen
Forfatter:Bævre, Ingebrigt / Bjordal, Anders / Larsen, Christine Kielland
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:27 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(484.5)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2007:3
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Altaelva / Kautokeino kommune
Note:Kart i lomme
Også utgitt på samisk med samme nr.
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for 10-, 200- og 500-årsflom for Kautokeinoelva ved Kautokeino sentrum, fra Sárásuolu ned til Ándarjávri, en strekning på ca 4,5 km. Området ligger i Kautokeino kommune i Finnmark.
Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger og vannlinjeberegninger. Det er
beregnet maksimale flomvannføringer og vannstander for 10-, 20-, 50-, 100-, 200-
og 500-årsflom. Det foreligger gode vannføringsdata i denne delen av vassdraget.
Oversvømt areal som beregnes er knyttet til flom i Kautokeinoelva. Vannstander i
sidebekker/-elver og oversvømmelse som følge av flom i disse beregnes ikke. Det er
ei bru på strekningen. Det er god klaring under brua i forhold til flom, men det er
observert at isen har hopet seg opp og ført til høye vannstander ved brua bl.a. i
1973. Isgang om våren kan skape isdammer som kan føre til flom oppstrøms
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2007/flomsonekart2007_03.pdf