Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Brandbu og Gran : flomsonekart
Ansvar:forfattere: Ahmed R. Nazerzadeh, Jostein Svegården
Forfatter:Naserzadeh, Ahmed Reza / Svegården, Jostein
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:36 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(483.4)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2007:5
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Gran kommune / Vigga
Note:Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten inneholder detaljer rundt flomsonekartlegging av Vigga ved Brandbu og Gran sentrumsområder. Analyseområdet for Brandbu sentrum er fra Brandbu renseanlegg til veibrua sør for Brandbu sentrum og for Gran sentrum fra Jarenvatnet til Haslerudbrua. De kartlagte strekningene er på totalt ca. 3,5 km. Det er utarbeidet flomsonekart for 10- og 200-årsflom. I tillegg er det gitt vannstander for 20-, 50-, 100- og 500-årsflom. Videre er det gitt flomvannstander for Jarenvatnet. 200-årsflom er retningsgivende for arealbruk og sikringstiltak.
Oversvømt areal som beregnes er knyttet til flom i Vigga og Jarenvatnet. Vannstander i sidebekker og oversvømmelse som følge av flom i disse beregnes ikke
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2007/flomsonekart2007_05.pdf