Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Masi : flomsonekart
Ansvar:Anders Bjordal ; Christine K. Larsen
Forfatter:Bjordal, Anders / Larsen, Christine Kielland
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:27 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:566.166.06(484.5)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2006:8
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Altaelva / Kautokeino kommune
Note:Kart i lomme
Finnes også i samisk utgave med samme nr.
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for 10-, 100-, 200- og 500-årsflom for Kautokeinoelva ved Masi, fra utløpet av Mazejohka ned til Fielbmádievvá, en strekning på ca. 6,5 km. Området ligger i Kautokeino kommune i Finnmark.
Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger og vannlinjeberegninger.
Det er beregnet maksimale flomvannføringer og vannstander for 10-, 20-, 50-,
100-, 200- og 500-årsflom. Det foreligger gode vannføringsdata i denne delen av
vassdraget. Flomberegningene for Kautokeionelva ved Masi regnes som gode.
Vannstander som ble målt inn på stekningen 28.mai, 9., 11. og 26. juni 2005 har
vært viktig for å kunne utarbeide et godt flomsonekart
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2006/flomsonekart2006_08.pdf