Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekter Bonakas, Seida og Polmak : flomsonekart
Ansvar:forfatter: Ingebrigt Bævre, Christine Kielland Larsen, Knut Aune Hoseth
Forfatter:Bævre, Ingebrigt / Hoseth, Knut Aune / Larsen, Christine Kielland
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:29 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(484.5)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2006:9
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Tana kommune / Tanaelva
Note:Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Det er utarbeidet flomsonekart for 10-, 100-, 200- og 500-årsflom langs Tana.
200-årskartet er lagt ved rapporten. Området ligger i Tana kommune i Finnmark.
Strekningen som er beregnet er Tana fra Skoglund ved utløpet til Polmak mot
grensen til Finland, ca 54,4 km. Strekningen omfatter delprosjektene Bonakas,
Seida og Polmak. Strekningene det er laget flomsonekart for er til sammen ca 35
km. Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger, vannlinjeberegninger
og beregning av stormflo. Det er beregnet maksimale flomvannføringer og vannstander for 10-, 20-, 50-, 100-, 200- og 500-årsflom. Det foreligger gode vannføringsdata for vassdraget. Flomberegningen regnes derfor å være god. De største flommene i området har alle funnet sted om sommeren eller høsten
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2006/flomsonekart2006_09.pdf