Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Trondheim : flomsonekart
Ansvar:forfattere: Ingebrigt Bævre, Christine K. Larsen
Forfatter:Bævre, Ingebrigt / Larsen, Christine Kielland
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2001
Omfang:30 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(484.1)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2001:6
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Nidelva / Trondheim kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for ca 8 km i Nidelva fra utløpet i fjorden til Sluppen samt industriområdet på Lerøya nedenfor Nedre Leirfoss. Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger, vannlinjeberegninger og beregninger av ekstremvannstander i sjøen. Det er beregnet kulminasjonsvannføringer og vannlinjer for gjentaksintervall mellom 10 og 500 år
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Antall lån: 1
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2001/flomsonekart2001_06.pdf