Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Fjellhamar : flomsonekart
Ansvar:Ahmed R. Naserzadeh ; Jostein Svegården
Forfatter:Naserzadeh, Ahmed Reza / Svegården, Jostein
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:39 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(482.8)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2006:5
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Fjellhamarelva / Lørenskog kommune
Note:Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten inneholder detaljer rundt flomsonekartlegging for Fjellhamarelva, fra dammen ved Icopal til Knatten bru, samt Losbyelva fra samløpet med Fjellhamarelva til Gamleveien bru. Den kartlagte strekningen er på totalt ca. 4,5 km. Det er utarbeidet flomsonekart for 10- og 200-årsflom. I tillegg er det gitt vannstander for 20-, 50-, 100- og 500-årsflom. 200-årsflom er retningsgivende for arealbruk og sikringstiltak. Oversvømt areal som beregnes er knyttet til flom i Fjellhamarelva og Losbyelva. Vannstander i sidebekker og oversvømmelse som følge av flom i disse beregnes ikke.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2006/flomsonekart2006_05.pdf