Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Ørsta : flaumsonekart
Ansvar:forfattarar: Øystein Nøtsund, Jostein Svegården og Siss-May Edvardsen
Forfatter:Nøtsund, Øystein / Edvardsen, Siss-may / Svegården, Jostein
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:20 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(483.6)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2004:14
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Ørsta kommune / Ørstaelva
Note:Serietittel på omslag: Flaumsonekart
Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten presenterer resultat og føresetnader som er gjort ved
utarbeiding av flaumsonekart for Ørstaelva i Ørsta kommune, Møre og Romsdal.
Kartlagt område omfattar ei strekning på om lag 3,5 km frå munningen av Osleva og
oppover til hengebrua i Storelva. I tillegg er i underkant av 1,0 km av Rossåna
kartlagt frå samanløpet med Storelva og oppover. Ein hydraulisk modell er nytta til å
utføre ei vasslineutrekning for å finne vasstanden langsetter elva ved dei ulike
flaumane. Det er rekna ut kulminasjonsvassføringar og vassliner for gjentaksintervall
10, 20, 50, 100, 200 og 500 år. Flaumanalyse er utført med GIS og det er produsert
flaumsonekart for 10- og 100-årsflaumane
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2004/flomsonekart2004_14.pdf