Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Liknes : flomsonekart
Ansvar:Ingjerd Haddeland, Astrid Voksø, Turid-Anne Drageset
Forfatter:Haddeland, Ingjerd / Voksø, Astrid / Drageset, Turid-Anne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) CD-ROM
Utgitt:Oslo : NVE, 2002
Omfang:CD-ROM - ill.
ISBN/ISSN:1504-5161
Serie:NVE Flomsonekart ; 2002:3
Emneord:Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Kvina / Kvinesdal kommune / Liknes
Innhold:Det er utarbeidet flomsonekart for Litlåna og Kvina gjennom Liknes sentrum i
Kvinesdal kommune. Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger og
vannlinjeberegninger. Det er beregnet kulminasjonsvannføringer for gjentaks-
intervall mellom 10 og 500 år. På grunnlag av disse flomverdiene er det utført
vannlinjeberegninger for å finne vannstandene ved 10-, 20-, 50-, 100-, 200- og
500-års flommen. For å finne arealene som kan bli oversvømt ved disse vann-
standene, er det utført en flomsoneanalyse ved hjelp av et geografisk informa-
sjonssystem. I Liknes er det stort sett ubebygde arealer som er flomutsatt ved en
10-årsflom, mens betydelige bygningsmasser er utsatt ved en 100-årsflom. Ved
store flommer kan vann i vegbanen på riksveg 465 gjennom Liknes sentrum, samt
i Gullestadvegen, føre til redusert framkommelighet, mens bruene i prosjektområdet
(Åmot bru og Faret bru), vil være kjørbare til og med ved en 500-årsflom.
Eier:NVE
Eksemplar:3. (3 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERS556(05) CD-ROM
2.exTilgjengeligNVERS556(05) CD-ROM
3.exTilgjengeligNVERS556(05) CD-ROM
Vurdering:
URL:http://webb.nve.no/FileArchive/162/Liknes%203-2002.pdf