Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Mosby : flomsonekart
Ansvar:forfatterer: Turid Bakken Pedersen og Jostein Svegården
Forfatter:Pedersen, Turid Bakken / Svegården, Jostein
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:24 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(482.3)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2005:12
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Kristiansand kommune / Otra
Note:Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I delprosjekt Mosby er det utarbeidet flomsonekart for en ca. 2 km
langt strekning langs Otra ved Mosby. Det er gjort vannlinjeberegninger for hele
strekningen fra Otras utløp i havet i Kristiansand og opp til Mosby. Det er gjort
beregninger av flomhøyde for 10-, 20-, 50-, 100-, 200-, og 500-årsflom for den
aktuelle strekningen. Det er utarbeidet flomsonekart som viser de oversvømte
områdene for 10-, 100- og 200-årsflom. Beregningene er gjort med grunnlag i
historiske flommer og ekstremvannstander i sjø. Scenarier for klimaendringer er
ikke tatt med i analysene
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2005/flomsonekart2005_12.pdf