Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Delprosjekt Overhalla : flomsonekart
Ansvar:forfatter: Kjartan Orvedal
Forfatter:Orvedal, Kjartan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:51 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(484.2)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2011:1
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Namsen / Overhalla kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for 20-, 200- og 1000-årsflom langs 24km av Namsen fra samløpet mellom Namsen og Meosen like oppstrøms Namsos
flyplass og til litt oppstrøms Overhalla. Den kartlagte strekningen ligger mellom to
strekninger som tidligere er kartlagt, delprosjekt Namsos 16/2007 og delprosjekt
Grong 17/2007. Grunnlaget for flomsonekartene er tverrprofiler, flomberegninger
og vannlinjeberegninger
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2011/flomsonekart2011_01.pdf