Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Lier : flomsonekart
Ansvar:Siri Stokseth; Julio Pereira
Forfatter:Stokseth, Siri / Pereira, Julio H. Sepulveda
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:24 s.+ kart - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(482.9)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2007:6
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjberegning
Geografiske emneord:Lier kommune / Lierelva
Note:Inneholder 2 kart i lomme.
Innhold:Det er utarbeidet flomsonekart som viser oversvømmelse for 10-, 50- og 200-års-
flom langs ca 10 km av Lierelva, samt flomsoner for høye sjøvannstander langs ca
6 km av Drammensfjorden. Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger,
vannlinjeberegninger og beregninger av stormflo. Oversvømt areal som beregnes i
flomsonekartet, er bare knyttet til flom i Lierelva. NVE er kjent med at det også er
flomproblemer i Sandakerelva, men den er ikke med i disse beregningene.
Det er beregnet maksimale flomvannføringer og vannstander for middelflom, 5-, 10-,
20-, 50-, 100-, 200- og 500-årsflom.
Vassdraget er regulert og dette kompliserer flomberegningene noe. De største
flommene i området opptrer som oftest om høsten.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2007/flomsonekart2007_06.pdf