Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Voss : flaumsonekart
Ansvar:forfattarar: Siss-May Edvardsen, Eli K. Øydvin
Forfatter:Edvardsen, Siss-May / Øydvin, Eli Katrina
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:21 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(483.2)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2006:4
Emneord:Flomanalyse / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Voss kommune / Vosso
Note:Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er no utarbeidd flaumsonekart for Voss ved Vossavangen for 10- og 200-årsflaumen. I tillegg er det gjeve vasshøgder for 20-, 50-, 100- og 500-årsflaumen. Nedste del av Stranda- og Raundalselvi og Vosso, saman med vasstand i
Vangsvatnet, er nytta for å finne utbreiinga av flaumar med ulike gjentaksintervall på
Vossavangen. Det er hovudsakleg vasstanden i Vangsvatnet som er avgjerande for
graden av overfløyming nær Voss sentrum
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2006/flomsonekart2006_04.pdf