Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Alta og Eiby : flomsonekart : oppdatert versjon på grunnlag av justert kart pr. 20. juni 2006
Ansvar:forfattere: Paul Christen Røhr, Christine Kielland Larsen, Eli K. Øydvin
Forfatter:Røhr, Paul Christen / Larsen, Christine Kielland / Øydvin, Eli Katrina
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2003.- rev. utg.
Omfang:31 s. - ill. (noen kol.).- rev. utg.
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(484.5)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2003:10
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Alta kommune / Altaelva / Eibyelva
Note:Publisert i 2004
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for Altaelv fra nedenfor Stengelsen og
til utløpet og i Eibyelv fra Eibymoen og til samløpet med Altaelv. Prosjektet omfatter
de deler av Alta sentrum som er lokalisert langs Altaelva. Grunnlaget for
flomsonekartet er flomberegninger og vannlinjeberegninger. Det er beregnet
kulminasjonsvannføringer for gjentaksintervaller mellom 10 og 500 år. På grunnlag av
disse flomverdiene er det gjennomført vannlinjeberegninger for å finne
vannstandene ved 10-, 20-, 50-, 100-, 200- og 500-års flom. Det er gjennomført
flomsoneanalyse ved hjelp av et geografisk informasjonssystem for å finne arealene
som kan bli oversvømt ved disse flommene. I tillegg til direkte oversvømte områder,
er også lavpunkter (områder bak flomverk, kulverter, m.v.) identifisert på kartet. Det
er utarbeidet flomsonekart for 10-, 100-, 200- og 500-års flom.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2003/flomsonekart2003_10.pdf