Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Drammen : flomsonekart
Ansvar:Siri Stokseth og Jostein Svegården
Forfatter:Stokseth, Siri / Svegården, Jostein
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:37 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(482.9)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2005:2
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Drammen kommune / Drammenselva / Nedre Eiker kommune / Øvre Eiker kommune
Note:5 kart i lomme
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for Drammenselva.
Vannlinjeberegningen og det kartlagte området strekker seg fra rett nedenfor
Hellefoss ved Hokksund, forbi Mjøndalen og gjennom Drammen sentrum til utløpet i
sjøen, en strekning på ca 20 km. Det er gjort beregninger av flomhøyde (vannstand)
for 10-, 20-, 50-, 100-, 200-, og 500-årsflom for Drammenselva på hele strekningen.
Det er utarbeidet flomsonekart som viser de oversvømte områdene for 10-, 100-,
200-, og 500-årsflom. Flomsonekart for 200-årsflommen er vedlagt. Dataene er også
tilgjengelig digitalt på CD og på NVEs internettsider.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2005/flomsonekart2005_02.pdf