Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Konsmo : flomsonekart
Ansvar:forfattere: Turid Bakken Pedersen og Julio Pereira
Forfatter:Pedersen, Turid Bakken / Pereira, Julio H. Sepulveda
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:35 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(482.3)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2009:1
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Audna / Audnedal kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I delprosjekt Konsmo er det utarbeidet flomsonekart for en ca. 7 km lang strekning langs Audna fra Gislefoss til like oppstrøms Helle i Audnedal kommune i Vest-Agder. Grunnlaget for flomsonekartene er flomberegninger og vannlinjeberegninger. Oversvømt areal fremstilt på kartet er beregnet fra flom i Audna. Vannstand i sidebekker og oversvømmelse som følge av flom i disse er ikke beregnet. Det er gjort beregninger av flomhøyde for middelflom, 5-, 10-, 20-, 50-, 100-, 200-, og 500-årsflom for den aktuelle strekningen
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2009/flomsonekart2009_01.pdf