Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Leirsund og Frogner : flomsonekart
Ansvar:Ahmed Reza Naserzadeh ; Ivar Olaf Peereboom
Forfatter:Naserzadeh, Ahmed Reza / Peereboom, Ivar Olaf
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:34 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:566.166.06(482.8)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2007:12
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Fet kommune / Leira / Skedsmo kommune / Sørum kommune
Note:Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten inneholder detaljer rundt flomsonekartlegging av Leira,
fra Borgen bru til Frogner, en strekning på totalt ca 16,5 km. Området ligger i
Skedsmo, Fet og Sørum kommuner i Akershus. Grunnlaget for flomsonekartene er
flomfrekvensanalyse og vannlinjeberegninger. Digitale flomsoner for 20- og 200-
årsflom dekker hele den kartlagte strekningen. I tillegg er det gitt vannstander for
10-, 50-, 100-, og 500-årsflom. Flomdybdekart for 200-årsflom for Leirsund og
Frogner er vedlagt. Datagrunnlaget for flomberegning i Leira er godt, selv om det
ikke finnes lange dataserier i området.Det er høstflommer som er størst og dominerende i Leira. Vannstander ved ulikegjentaksintervall for delprosjekt Lillestrøm er benyttet til delprosjekt Leira. Flommer i Leira er sjelden sammenfallende med flom i Øyeren. Vannstanden i Øyeren er dominerende for nedre deler av analyseområdet. En 200-årsflom i Øyeren påvirker Leira til Kjus.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2007/flomsonekart2007_12.pdf