Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Lillestrøm : flomsonekart
Ansvar:Ahmed Reza Nazerzadeh ; Julio Pereira
Forfatter:Naserzadeh, Ahmed Reza / Pereira, Julio
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:23 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(482.8)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2005:13
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegninger
Geografiske emneord:Skedsmo kommune
Note:Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Rapporten inneholder detaljer rundt flomsonekartlegging for området ved
Lillestrøm, fra Balnes i Fet kommune til E6 brua i Nitelva, i Leira til Okseneset i
Skedsmo kommune og bebyggelsen langs strandsonen i Rælingen kommune, en
strekning på til sammen ca 21 km. Det er utarbeidet flomsonekart for 10-100-, 200-,
og 500-årsflom. I tillegg er det gitt vannstander for 20-, og 50-årsflom. 200-årsflom
er retningsgivende for arealbruk og sikringstiltak.Vannstander ved ulike gjentaksintervall for delprosjekt Lillestrøm er overført fradelprosjekt Fetsund der vannstandshøyder ved Fetsund bru i Glomma er funnet å tilsvare vannstandshøyder ved Rælingsbrua i Nitelva (Lillestrøm). Flommer i Nitelva og Leira er sjelden sammenfallende med flom i Øyeren. Vannstanden i Øyeren og Svelle er dominerende for hele analyseområdet, derfor er vannføringer i Nitelva og Leira neglisjert
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2005/flomsonekart2005_13.pdf