Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Dale : flaumsonekart
Ansvar:forfattarar: Siss-May Edvardsen, Christine Kielland Larsen
Forfatter:Edvardsen, Siss-May / Larsen, Christine Kielland
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2003
Omfang:21 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(483.2)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2003:2
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Daleelva / Vaksdal kommune
Note:Feil serienummerering på omslag
Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Kartlagt område på om lag 4,5 km strekk seg frå Dissebrua oppstraums Dale Fabrikker AS til munningsområdet i Dalevågen. Ein hydraulisk modell med kalibreringsdata og flaumutrekning er nytta for å utføre ei vasslineutrekning for å finne vasstanden langsetter elva ved dei ulike flaumane. Det er rekna ut kulminasjonsvassføringar og vassliner for gjentaksintervall 10, 20, 50, 100, 200 og 500 år
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2003/flomsonekart2003_02.pdf