Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Bondalen : flaumsonekart
Ansvar:forfattarar: Siss-May Edvardsen, Christine K. Larsen
Forfatter:Edvardsen, Siss-May / Larsen, Christine Kielland
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:19 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(483.6)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2006:1
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Bondalselva / Ørsta kommune
Note:Serietittel på omslag: Flaumsonekart
Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten inneheld detaljar kring flaumsonekartlegging for nedre delar av Bondalselva ved tettstaden Sæbø i Ørsta kommune. Det er laga flaumsoner for 10- og 100-årsflaumen, og det er gjeve vasshøgder ved 20- 50-, 200- og 500-års-
flaumane. Ved ein 10-årsflaum vert områda frå profil 9 (nedstraums Rise) til utløpet
definert som lågpunkt. Dette er område der vatn kan stå uavhengig av flaumen i
sjølve elva, t.d. ved intens nedbør. Områda vil særleg vere påverka av tidevatn
som vert pressa oppover dei mindre elvane ved stormflo. Fleire bygningar vil liggje
utsett til i Sæbø sentrum saman med mindre lokale vegar om det vert ståande vatn
i lågpunkta. Ved ein 100-årsflaum vert store delar av områda langs kartlagt strekning
overfløymt. Særleg utsett er busetnaden langs elva: Sæbø sentrum, Rise, Årskog-
ane og Mo/Kvistad. Forutan bygningar som er direkte flaumutsett, vil nokre byg-
ningar ved ferjekaia kunne oppleve å få vatn i ev. kjellarar som følgje av tidevatnet.
Tidevatn vil elles ikkje ha nokon effekt på vasstanden i Bondalselva ved større flaumar
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2006/flomsonekart2006_01.pdf