Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Moss og Rygge : flomsonekart
Ansvar:forfatterer: Ahmed Reza Naserzadeh, Ivar Olaf Peereboom
Forfatter:Naserzadeh, Ahmed Reza / Peereboom, Ivar Olaf
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:39 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(482.7)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2010:4
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Moss kommune / Mosseelva / Rygge kommune / Råde kommune / Vansjø / Våler kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I dette delprosjektet er det gjort flom- og vannlinjeberegning for Vansjø og Mosseelva fra Mossedammen til Vansjø i de fire kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler. De områdene der man vurderer skadepotensialet for å være størst, en strekning på ca 4.8 km fra Mossedammen til Årvolltangen og deler av Vansjø i Rygge kommune, er fremstilt på kart. Det er utarbeidet flomsonekart for 20-, 200- og 500- årsflom og kart som viser vanndyp ved en 200-årsflom. I tillegg er det gitt vannstander for 2-3-, 5-, 10-, 50-, og 100-årsflom. Det er gjort vurderinger av klimafremskrivninger som det er stor usikkerhet forbundet med
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEBiblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2010/flomsonekart2010_04.pdf