Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Delprosjekt Namsos : flomsonekart
Ansvar:forfattere: Beate Sæther, Julio Pereira
Forfatter:Sæther, Beate / Pereira, Julio
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:29 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1504-5161
Klassenummer:556.166.06(484.2)
Serie:NVE Flomsonekart ; 2007:16
Emneord:Flomanalyser / Flomberegning / Flomsonekart / Vannlinjeberegning
Geografiske emneord:Namsen / Namsos kommune
Note:Kart i lomme
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet flomsonekart for 10-, 50- og 200-årsflom langs Namsen fra utløpet og ca 6.5 km oppover i elva. Oversvømt areal er knyttet til flom i Namsen og stormflo i sjøen. Vannstander i sidebekker/-elver, og oversvømmelse som følge av flom i disse, er ikke beregnet
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2007/flomsonekart2007_16.pdf